Platform Nieuwe Vrijdenkers

Ben je opgegroeid als moslim, maar nu humanist, agnost of atheïst?  Ben je ongelovig en zoek je anderen die ook niet meer geloven? Wil je dat afvalligheid onder moslims makkelijker bespreekbaar wordt? Dan ben je niet de enige en voel je wellicht thuis op dit platform.  

Het Platform Nieuwe Vrijdenkers is van en voor mensen met een moslim-achtergrond die niet meer geloven, ook wel ‘ex-moslims’ genoemd. Ontmoeting en informatie-uitwisseling staan hier centraal. Regelmatig komt een deel van het Platform bijeen voor een lezing en gesprekken.

Iedereen heeft het recht om vrij te geloven. Maar natuurlijk ook om niet te geloven. Wat je achtergrond en herkomst ook is – je mag je eigen levensbeschouwing bepalen. Ofwel: je gedachten zijn vrij. Nieuwe vrijdenkers is de naam van ongelovigen met een moslim-achtergrond.

“Ik heb het idee in twee werelden te leven: bij familie ben ik moslim, bij vrienden ben ik ongelovig.”

Afvalligheid onder moslims moet bespreekbaar zijn, want alleen zo kan iedereen vrij kiezen wat hij gelooft of niet gelooft.