Vraag en Antwoord

 

Zijn jullie tegen moslims?

Natuurlijk niet. We zijn voor ieders vrijheid om zijn eigen levensvisie te hebben en ontwikkelen. Dus ook voor moslims.

Door wie is het Platform Nieuwe Vrijdenkers opgezet?

Het Humanistisch Verbond heeft het Platform opgezet, en speelt een ondersteunende rol. Het HV is begonnen met het Platform omdat gevluchte ex-moslims in de Nederlandse asielprocedure zich bij ons meldden. Op dit moment hebben we twee groepen: een Nederlandstalige groep met in Nederland geboren vrijdenkers met moslim-achtergrond, en een Engelstalige groep met gevluchte vrijdenkers met een moslim-achtergrond. Het Platform heeft een kerngroep die bestaat uit Nieuwe Vrijdenkers en humanisten.

Er bestond toch al een comité voor ex-moslims?

Dat klopt. Maar deze is niet meer actief. Daarom is het Humanistisch Verbond begonnen met een Platform Nieuwe Vrijdenkers. Dit is het vervolg van de documentaire ‘Onder Ongelovigen‘ door omroep Human en een debattenreeks over moslims die van hun geloof stappen.