Over ons

Vrij om niet te geloven

In Nederland is iedereen vrij om te geloven. Maar natuurlijk ook om niet te geloven! Deze vrijheid is verankerd in de grondwet en internationale mensenrechtenverdragen. Maar niet iedereen voelt zich vrij. Als je in een (streng) islamitisch gezin wordt geboren, kun je niet altijd eenvoudig afstand nemen van het geloof. Je voelt je schuldig. Of wordt zelfs uitgestoten.

Daarom zijn er internationaal verschillende organisaties waarin ongelovigen zich verenigen. Vooral vrijdenkers met een moslim-achtergrond zoeken elkaar de afgelopen jaren steeds vaker op. Het Humanistisch Verbond is dit Platform gestart nadat gevluchte ex-moslims in de Nederlandse asielprocedure zich meldden. Exmoslims kunnen elkaar steunen, inspireren en samen opkomen voor het recht om ongelovig te zijn, van geloof te veranderen, te twijfelen en je eigen weg te zoeken.

Waaruit bestaat het Platform?

Er zijn twee groepen: een Nederlandstalige groep met in Nederland geboren vrijdenkers met moslim-achtergrond, en een Engelstalige groep met gevluchte vrijdenkers met een moslim-achtergrond. Het Platform heeft een kerngroep die bestaat uit Nieuwe Vrijdenkers en humanisten.

Waarom specifiek voor mensen met een moslim-achtergrond?

Vooral voor mensen met een moslim-achtergrond is het moeilijk om ongelovig te worden. Ook in Nederland. De vrijheid van levensbeschouwing geldt voor iedereen, en dus ook voor ongelovige mensen met een moslim-achtergrond. Het is goed en nodig dat ook deze groep zich emancipeert en ‘uit de kast komt’.

In de verleden kon je als religieus Nederlander overigens ook niet zomaar uit je religieuze zuil – meestal katholiek of protestants – stappen. Ook toen werd je geacht het geloof van je ouders en omgeving over te nemen. Afvalligheid betekende gevaar op uitstoting en scheve blikken.

Het Humanistisch Verbond is toen onder meer ontstaan om de belangen van ongelovigen en vrijdenkers te beschermen en bevorderen. Inmiddels zijn veel religieuze mensen van Nederlandse afkomst vrijzinniger en is het gemakkelijker om als individu je eigen keuze te maken. Ook nieuwe Nederlanders en Nederlanders met moslim-ouders hebben dat recht.